całotygodniowy


całotygodniowy
całotygodniowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, całotygodniowywi {{/stl_8}}{{stl_7}}'odnoszący się do okresu równego całemu tygodniowi (o czymś, co trwa, jest czynne, działa, jest uzyskiwane itp. w tym czasie): Całotygodniowa wycieczka zagraniczna. Całotygodniowy utarg. Przedstawić szefowi całotygodniowy raport. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • całotygodniowy — całotygodniowywi «trwający, działający przez cały tydzień; stanowiący rezultat tygodniowej pracy; czynności» Całotygodniowy zarobek. Całotygodniowa praca. Całotygodniowy internat …   Słownik języka polskiego

  • tygodniowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, tygodniowywi {{/stl 8}}{{stl 7}} trwający przez tydzień, istniejący, mający tydzień; całotygodniowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tygodniowy odpoczynek, urlop. Tygodniowy psiak. Tygodniowa podróż. Tygodniowe wczasy. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień